-

Expresná doprava

Na vaše požiadavky reagujeme ihneď a hľadáme pre vás všetky vhodné riešenia
Poskytujeme vám presný tranzit time s časom nakládky a časom vykládky
Rýchlo pre vás pripravujeme všetky optimálne riešenia
Voľba najlepšieho riešenia je vždy vo vašich rukách
-

Medzinárodná nákladná doprava

Využite naše vlastné nákladné vozidlá a celú našu databázu nákladných dopravcov
Ponúkame vám dopravu od 0,1 kg až po 24 ton
Podľa potreby voľte si dopravu buď priamym vozidlom alebo dokládkou
Vyberajte si akékoľvek prepravy, ktoré váš problém vyžaduje
-

Zberná služba

Podlimitné množstvo tovaru vám do zahraničia doručíme na pravidelných linkách
Expresná doprava tovaru v podlimitnom množstve
Rýchle nakládky na pravidelných linkách
-

Preprava nadrozmerného nákladu

Zabezpečíme pre vás komplexné služby súvisiace s prepravou nadrozmerného tovaru.
Vypracujeme plán bezpečnej trasy (vrátane určenia kritických miest, mostov a pod.)
Zabezpečíme potrebné povolenia na prepravu v rámci Slovenska aj v zahraničí
Zabezpečíme signalizačné sprievodné vozidlá a policajný dozor
-

Letecká doprava

Zvoľte si tento tento špecifický druh prepravy, ak vyžadujete časovo nenáročné zásielky
Letecká doprava je zabezpečená našimi profesionálnymi partnermi v leteckej doprave
K vypracovaniu cenovej ponuky uveďte iba rozmery, váhu, destináciu a čas doručenia
-

Námorná doprava

Využite toto ekonomické riešenie prepravy, ak vyžadujete bezpečnú prepravu na veľké vzdialenosti
Exportujte a importujte zo všetkých kontinentov sveta
Zvoľte si dopravu, ktorá je lacná a výhodná
Preprava v kontajneroch zabezpečí spoľahlivosť a bezpečie vašej dopravy
-

Preprava vozidiel - autotransport

Váš automobil prepravíme z bodu A do bodu B s maximálnou efektivitou a opatrnosťou.
Vaše auto je u nás v bezpečí, pri práci sme mimoriadne opatrní
Podmienky prepravy s vami vždy vopred konzultujeme