e-Faktúra

Efektívna fakturácia
prepravných služieb

Ak máte záujem o prístup do elektronickej fakturácie a zníženie nákladov spojených s tradičnou papierovou formou dokumentácie,
kontaktujte nás. Spoločne s vami nájdeme optimálne riešenie pre efektívne vystavenie, správu i zmenu stavu vašich faktúr.

Hlavné výhody elektronickej fakturácie s In Time Express

  • Aktuálny monitoring pridania, vystavenia a splatnosti faktúr
  • Dôležité upozornenia a zmeny vo faktúrach
  • Rýchly prístup k všetkým faktúram
  • Historický archív faktúr