Čo robiť, ak prepravca poškodí vašu zásielku?

V súčasnosti sa čoraz viac potvrdzuje, že preprava tovaru predstavuje jednu z najrizikovejších odvetví služieb. Hoci prepravca sľubuje bezproblémové doručenie zásielky, nie vždy sú tieto záväzky dodržané. Čo robiť v prípade, ak vám bol doručený poškodený tovar ?

Prišla vám poškodená zásielka?

Občas sa stáva, že je tovar po doručení znehodnotený. Poškodenie môže nastať aj počas prepravy. Nedbalé umiestnenie zásielky do kamiónu, neopatrné zaobchádzanie pri nakladaní alebo jednoducho zlé zabalenie tovaru. Chcete to, za čo si zaplatili, takže ideálna možnosť je zásielku reklamovať. V takom prípade sa môžte obrátiť na priamo na predávajúceho, alebo na prepravnú spoločnosť.

Zo skúseností vieme, že reklamácia je beh na dlhú trať, predovšetkým ak sa jedná o medzinárodné obchodné transakcie. Podaním reklamácie u prepravnej spoločnosti sa vytvorí tzv. nezmluvný podnikateľský vzťah, v ktorom prepravná spoločnosť nie je viazaná 30 dňovou lehotou a ani presným postupom pri vybavovaní reklamácií, čo celý proces kompenzácie vzniknutých škôd predlžuje. Skúsenosti hovoria, že reklamácie u dopravcu väčšinou nebývajú úspešné. Preto je si pred začiatkom spolupráce dobre zvážte, ktorý prepravca sa postará o vašu zásielku.

Premyslite, ktorej spoločnosti zveríte zásielku

Pred tým ako sa rozhodnete odoslať svoju zásielku, preklepnite si spoločnosť, ktorú chcete o prepravu požiadať. Skontrolujte si jej licenciu, webovú stránku a nezabudnite aj na referencie od existujúcich zákazníkov – o ich skúsenostiach s kvalitou poskytovaných služieb. Podľa medzinárodných dodacích podmienok je predávajúci povinný zabezpečiť poistenie zásielky proti strate a aj prípadným škodám počas prepravy. Väčšina korektných dopravných spoločnosti má už uzatvorené poistenie zodpovednosti za vzniknuté škody na tovare, avšak zásielku môžete aj pripoistiť tzv. Individuálnym poistením zásielky. Budete tak chránení pred finančnou stratou v prípade poškodenia, straty alebo jej zničenia.

Aj keď ste svoju zásielku poriadne poistili, Stále existuje mnoho neočakávaných okolností, ktoré môžu byť príčinou poškodenia zásielky – napríklad živelné pohromy alebo ak škoda vznikla z dôvodov, ktoré dopravca nemôže predvídať. Z praxe máme k dispozícii množstvo prípadov, kedy sa kamióny stali terčom organizovaných krádeží, najmä pokiaľ prevážali drahý tovar či elektroniku.

Kedy je prepravca zodpovedný za tovar

Zodpovednosť odosielateľa prechádza na prepravcu vo chvíli, keď je zásielka naložená. Podľa dohody o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej preprave je dopravca povinný od tohto okamihu nahradiť spôsobenú škodu až do momentu vydania tovaru. Je totiž zaviazaný uskutočniť prepravu z miesta na miesto za dohodnutý čas a samozrejme s odbornou starostlivosťou. Podľa obchodného zákonníka však dopravca nie je zodpovedný za tovar v čase, keď zásielku prevzal len za účelom uskladnenia. Zodpovednosť dopravcu oficiálne končí dodaním tovaru do rúk oprávneného prijímateľa. Až riadnym doručením je zmluva splnená.

Buďte doma v doprave. Sledujte nás na našom facebooku alebo sa zaregistrujte do nášho newslettera. Zadarmo získate množstvo tipov a noviniek.

intime-express-cta1

05/02/2017

Ďalšie aktuality

28/02/2017 Letecká preprava tovaru a jej výhody

Potrebujete rýchlo a bezpečne previesť tovar na väčšiu vzdialenosť? Získajte základné informácie o tom, ako funguje letecká preprava a zistite, aké...

24/11/2016 Ako sa vyvíjala nákladná doprava

Možno dopodrobna poznáte históriu vášho vozidla, ale zamysleli ste sa niekedy nad históriou nákladnej dopravy? Pozrime sa spoločne, na aké...